Plany zajęć studiów niestacjonarnych
odbędą się w terminach 5 lipca oraz 15 września 2017 r. Oba terminy są wspólne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Egzamin 5 lipca odbędzie się o godz. 9:15 w auli 3 (studia stacjonarne) oraz auli 2 (studia niestacjonarne).
terminarz egzaminów sesji letniej 2016/17 - studia niestacjonarne
Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG, który będzie obowiązywał od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).
Do tego czasu obowiązuje regulamin studiów UG (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku ).

luty 2017

25/26

marzec 2017

4/5

18/19

25/26

kwiecień 2017

8/9

22/23

maj 2017

6/7

13/14

27/28

czerwiec 2017

10/11


Plan zajęć (po kliknięciu na datę każdego dnia).
Proszę sprawdzać tuż przed zjazdem.